Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli poniższe wskazówki nie odpowiedziały na wszystkie pytania, zapraszamy do kontaktu!

E-mail: kreatywnykampus@uj.edu.pl

Tel. +48 571 310 861

W formularzu zgłoszeniowym zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie następujących informacji:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwa projektu
 • Opis projektu do 300 słów z uwzględnionymi celami projektu, tym na jakie problemy/potrzeby odpowiada i na ma on polegać
 • Nazwa Instytutu/Katedry (pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni) lub jednostka administracyjna (pracownicy administracyjni) lub kierunek i rok studiów (studenci) lub nazwa szkoły doktorskiej (doktoranci)
 • Preferowana kategoria konkursowa – osoba wypełniająca formularz może wybrać jedną lub więcej potencjalnych kategorii, do których pasuje projekt, jednak ostateczny wybór kategorii należy do Organizatora.
 • Czy są firmy/organizacje, które chcieliby Państwo zaprosić na wydarzenie?

W przypadku, kiedy do konkursu zgłasza się zespół projektowy, w którym jest więcej niż 1 osoba w rubrykach imię i nazwisko, adres e-mail, oraz Jednostka UJ proszę wypisać dane wszystkich członków zespołu po przecinkach.


Jeśli Zespół Projektowy zna organizacje, dla której jego projekt może być szczególnie interesujący, zachęcamy do zgłoszenia jej w formularzu. Podejmiemy próbę zaproszenia każdej wskazanej organizacji, jednak nie gwarantujemy akceptacji zaproszenia.

Link do formularza zgłoszeniowego

Kategoria ta jest przeznaczona dla uczestników konkursu, którzy zgłaszają projekt dotyczący wprowadzenia konkretnej zmiany w otoczeniu. Realizowany jest on w myśli „z ludźmi i dla ludzi”, zakłada on współpracę i społeczne zaangażowanie. Patronat tej kategorii sprawuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Dla zwycięskiego projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przeprowadzi serię spotkań mentoringowych i doradczych, dzięki którym mentees zdobędą umiejętności dopasowane do swojego projektu i poziomu wiedzy i doświadczenia – od projektów początkujących, aż po zaawansowane – gotowe do prototypowania!

 

Kategoria ta jest przeznaczona dla uczestników konkursu, którzy zgłaszają projekt przeznaczony dla dzieci i młodzieży, który wspiera tą grupę społeczną w sposób dowolny – poprzez działania edukacyjne, kampanie społeczne, i inne. Patronat nad tą kategorią sprawuje Fundacja ING Dzieciom.
Dla 5 najlepszych projektów w kategorii Fundacja ING Dzieciom przeprowadzi serię spotkań mentoringowych z przedstawicielami organizacji, podczas których omówiona zostanie dalsza ścieżka każdego z projektów. Dzięki wsparciu Fundacji mentees uzyskają informacje i zdobędą umiejętności istotne dla dalszego prowadzenia prac nad projektem, bądź praktyczne wskazówki do przekształcenia pomysłu w rzeczywistość!

Kategoria ta jest przeznaczona dla uczestników konkursu, którzy zgłaszają projekt dotyczący wprowadzenia rozwiązań dla Kampusu UJ i całego Uniwersytetu Jagiellońskiego, bądź rozwiązań, które mogą być testowane na Kampusie i są skalowalne na większy obszar w kolejnych etapach prowadzenia projektu. Patronat nad tą kategorią sprawuje Campus Living Lab Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dla projektu, który zajmie 1 miejsce w tej kategorii przewidziane są nagrody od Campus Living Lab w postacie 5 spotkań mentoringowych dla zespołu projektowego z członkami Campus Living Lab, podczas których mentees dowiedzą się w jaki sposób poprowadzić swój projekt dalej, oraz Voucher na kwotę do 5 tyś zł na certyfikowane szkolenie Design Thinking.

Kategoria ta jest przeznaczona dla uczestników konkursu, którzy zgłaszają projekty dotyczące stworzenia nowych technologii w zakresie m.in. informatyki, nauk przyrodniczych, nauk matematycznych itp. Patronat nad tą kategorią sprawuje Centrum Transferu Technologii CITTRU.


Zespół projektu, który zajmie 1 miejsce w tej kategorii otrzyma możliwość udziału w Pitch Decku międzynarodowych Targów Wynalazczości E-nnovate.
Targi odbywają się w dniach 15-16 Maja 2024. 16 Maja zwycięzca Kreatywnego Kampusu – Projekt Technologiczny ma szansę zaprezentować wstępny prototyp, bądź inną formę ukazującą zamysł i technologię stojącą za projektem lub wynalazkiem przed międzynarodową komisją.
Dla pierwszych 3 miejsc w Pitch Decku E-nnovate nagrodą jest bilet wstępu na Międzynarodowe Targi Wynalazczości w Indiach. W przypadku zajęcia przez zespół projektowy Kreatywnego Kampusu jednego z trzech pierwszych miejsc CTT CITTRU dofinansuje koszty związane z wyjazdem do Indii w kwocie do 30 tyś zł. Jeśli zespół projektowy nie otrzyma nagrody w postaci wyjazdu na targi w Indiach CTT CITTRU sfinansuje prototypowanie projektu technologicznego w kwocie do 30 tyś zł.

 

Po zapisaniu się do Konkursu Kreatywny Kampus uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zapisu oraz z prośbą o wypełnienie Karty Projektu.

Karta projektu jest jego wizytówką - zawarte w niej informacje pozwalają zapoznać się z najważniejszymi założeniami i mechanizmem działania projektu. Jest to narzędzie, które ułatwi pracę zarówno Komisji Konkursowej jak i Zespołowi projektowemu. Pierwsza wersja Karty Projektu musi być złożona w ciągu 2 tygodni od otrzymania wiadomości e-mail i powinna być wypełniona w przynajmniej 50%. Wersja ostateczna uzupełniona o wszystkie informacje może być przesłana najpóźniej do 30 kwietnia. Dzięki jej wypełnieniu uczestnicy konkursu mogą mieć pewność, że ich projekt jest gotowy do przedstawienia go podczas Pitch Decku.

Jakie informacje potrzebne są do Karty Projektu?

 • Nazwa projektu
 • Imię i nazwisko autora/ów
 • Cel główny projektu - do 300 znaków
 • Cele szczegółowe projektu - do 1000 znaków
 • Opis problemu, na który odpowiada projekt - do 2000 znaków
 • Opis produktu projektu - do 2000 znaków
 • Kosztorys projektu
 • Plan działań projektu

W razie wątpliwości przy wypełnianiu Karty Projektu zapraszam do kontaktu!

 • kreatywnykampus@uj.edu.pl
 • tel. 571 310 861

Druga edycja Semestratonu #SDG Challange i Kreatywny Kampus mogą wydawać się podobnymi przedsięwzięciami, jednak posiadają one kluczowe różnice.

SDG Challange to Semestraton organizowany przez Przestrzenie Kreatywnej Współpracy, w którym uczestnicy pod okiem moderatorów poszukują i wypracowują podczas spotkań w salach PKW,  rozwiązań lokalnych problemów w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals). W  moderowanym w ramach SDG Challange 2024 procesie, przy użyciu metod kreatywnych takich jak Design Thinking czy Design Sprint, zespoły tworzą swoje projekty, które prezentowane są podczas krótkich wystąpień (pitch), dwukrotnie w trakcie trwania dwumiesięcznego Semestratonu. Po zakończeniu całego procesu, najlepsze zespoły odbędą warsztaty w zakresie źródeł finansowania i tworzenia modelu biznesowego. To szansa na własny biznes lub inicjatywę społeczną.

#SDG2024 Challenge skierowany jest do studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek UJ, jako idealne rozwiązanie dla osób, które nie mają doświadczenia w tworzeniu projektów, a chciałyby się tego nauczyć.

Kreatywny Kampus jest organizowany przez Centrum Transferu Technologii CITTRU i Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ. Jest to przestrzeń dla już istniejących projektów do zaprezentowania się, zdobycia rozgłosu i wygrania nagród - kursy mentoringowe ze specjalistami, finansowanie szkoleń Design Thinking oraz minigrant na prototypowanie przedstawionego podczas finału Konkursu rozwiązania. Wsparcie dla uczestników konkursu jest zapewnione poprzez dokładne instrukcje wypełnienia Karty Projektu i szkolenia dedykowane na tematy:

 • Metody pokonywania stresu podczas wystąpień publicznych,
 • Szukanie źródeł finansowania - granty, dotacje, crowdfunding,
 • Budowanie przekonującej narracji w prezentacjach projektu.

Nie stawiamy wymogów co do tematyki projektów, ich celu oraz powodów ich powstania. Kreatywny Kampus jest otwarty dla studentów i studentek, doktorantek i doktorantów oraz pracowników i pracowniczek UJ.