Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt: Raport na temat finansowych instrumentów wsparcia ekosystemu innowacji

Projekt: Raport na temat finansowych instrumentów wsparcia ekosystemu innowacji

Końcowym rezultatem projektu „Zachęty finansowe jako narzędzie poprawy ekosystemu innowacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej i wzmocnienia ochrony własności intelektualnej” (realizowanego przez CTT CITTRU wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier), jest raport na temat krajowych i regionalnych finansowych instrumentów wsparcia ochrony własności intelektualnej w krajach V4.

 

Raport podzielony jest na trzy główne części. Pierwsza część ma na celu przedstawienie ogólnej charakterystyki regionu V4 w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i ochrony własności intelektualnej. Druga część obejmuje raporty krajowe (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja) przygotowane niezależnie przez partnerów projektu. Każdy raport krajowy zawiera ogólny opis narodowego ekosystemu innowacji, szczegółowy opis krajowych systemów wsparcia, programów i inicjatyw istotnych dla wsparcia B+R (koncentrując się na finansowaniu działalności B+R i ochronie własności intelektualnej), a także wnioski i zalecenia w odniesieniu do każdego kraju. Trzecia część zawiera wspólne wnioski i zalecenia, dotyczące poprawy ekosystemów innowacji i usprawnienia działań związanych z transferem technologii w regionie V4.

Raport można pobrać ze strony tutaj (Treść w języku angielskim).

Chociaż celem projektu nie było stworzenie bazy danych programów finansowych i zachęt ani gromadzenie i weryfikacja danych empirycznych dotyczących istniejących programów, poprzez identyfikację i opis programów finansowych dostępnych w każdym kraju V4, raport powinien pomóc podmiotom z regionu w dostępie do informacji ważnych dla wzmocnienia kultury ochrony własności intelektualnej i zachęcić do korzystania z niej.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron